13 grudnia 2015

Oferta

EL-ROS Gdynia Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych:

 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Pomiary prądu wyzwalania oraz czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
 • Pomiary prądu wyzwalania oraz czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego sieci IT
 • Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
 • Pomiary rezystancji uziemienia

Odbiory instalacji elektrycznych

Świadectwa energetyczne budynków

Pomiary parametrów sieci elektrycznej

Kompensacja mocy biernej

Pomiary oświetlenia:

 • Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego
 • Pomiary natężenie oświetlenia awaryjnego

Badania termowizyjne instalacji i urządzeń elektrycznych

Badania reflektometryczne uszkodzeń przewodów elektrycznych i teletechnicznych

Instalacje elektryczne:

 • Instalacje oświetleniowe
 • Instalacje gniazdowe 230V
 • Instalacje gniazdowe 400V
 • Instalacje alarmowe
 • Instalacje domofonowe
 • Instalacje wideodomofonowe
 • Instalacje komputerowe
 • Instalacje telewizyjne

Inteligentne instalacje elektryczne

Montaż i konserwacja systemu alarmowego

Montaż i konserwacja systemu monitoringu, kamery IP

Montaż i konserwacja anten telewizji satelitarnej i naziemnej

Aktualne świadectwa legalizacji stosowanych urządzeń firmy sonel

Skontaktuj się tutaj : biuro@el-ros.pl lub 697 63 67 23